หนังสือราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:42โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:44 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ  วันที่ 30 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น.  ให้กับครูผู้จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนละ  1 คน  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จำนวน  11 โรงเรียน

1-1 of 1