การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:42โดยนายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:44 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านสารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ  วันที่ 30 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น.  ให้กับครูผู้จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนละ  1 คน  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  จำนวน  11 โรงเรียน
Ċ
นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์,
28 มิ.ย. 2559 21:42
Comments